Návrh redesignu loga a vizuálního stylu pro Nesehnutí

Vizuální styl

Datum: 2021-03-01

Klient: Nesehnutí

Autor: Šárka Portešová

O projektu

Návrh byl podán do grafické soutěže v rámci předmětu projekt z grafického designu a multimédií (FI MUNI).

- výherní
- nerealizuje se

Hlavní myšlenka návrhu
Návrh se snaží zachovat symboliku původního loga a modernizovat jeho vzhled.
Vzhledem k rozmanitosti aktivit hnutí, byla snaha vytvořit variabilní logo, které bude možné uzpůsobit pro jednotlivá
témata.