Návrh vizuálního stylu pro Laboratoř servisních systémů

Vizuální styl

Datum: 2020-03-12

Klient: Laboratoř servisních systémů

Autor: Šárka Portešová

O projektu

Soutěžní projekt v rámci předmětu s názvem Projekt z grafického designu a multimédií (FI MUNI)
- nevýherní

Idea

Návrh se snaží navázat na logo a styl Masarykovy univerzity a přiblížit
zaměření laboratoře i laické veřejnosti prostřednictvím grafických prvků.