Návrh vizuálního stylu pro Ústav antropologie MU

Vizuální styl

Datum: 2019-03-28

Klient: Ústav antropologie MU

Autor: Šárka Portešová

O projektu

Soutěžní projekt v rámci předmětu s názvem Projekt z grafického designu a multimédií (FI MUNI)
- výherní
- realizováno

Idea
Návrh se snaží zachytit jak podstatu oboru, tak jeho moderní směřování (práce s 3D). Toto řešení umožňuje ztvárnění
rozmanitých antropologických prvků netradičním způsobem. 

Snaha navázat na vizuální styl MUNI a Přírodovědné fakulty citlivým způsobem.